เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืน

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตลับลูกปืนรุ่น ADB, MDB และ WDB ถูกออกแบบมาเพื่อขันสกรูเข้ากับหัวอัดจาระบีที่อยู่ บนตัวเสื้อตลับลูกปืนโดยตรง เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมาพร้อมกับหัวอัดจาระบีเพื่อให้หล่อลื่นตลับลูกปืนได้โดย ไม่จ􀃎ำเป็นต้องถอดเซ็นเซอร์ออก เซ็นเซอร์เกือบทุกรุ่น มาพร้อมกับเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC ที่ตั้งค่าจากโรงงาน ให้มีจุดทริปต่างกัน หรือเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ที่ให้ผู้ใช้ตั้งจุดทริปเองได้ หรือเซ็นเซอร์แบบ Pt100 RTD.

category
Certification:

ATEX

ATEX
Image
ATEX Logo

UKEx

UKEx
Image

IECEx

IECEx
Image
IECExv3

EACEX

EACEX
Image
EACEx

CCC

CCC
Image
CCC-logo

CnEx

CnEx
Image
Nepsi

CSA

CSA
Image
CSA logo

CE

CE
Image
CE Logo
 • Screw in positive mount installation
 • Grease zerk for bearing lubrication
 • Adjustable depth probes (50, 100, 200 & 300mm)
 • ADB81 - 1/4" BSPT mounting thread with cable entry
 • ADB2   - 1/8'' NPT mounting thread with conduit entry 
 • NTC or PT100 thermistor - continuous temperature monitoring
Certification:

ATEX

ATEX
Image
ATEX Logo

UKEx

UKEx
Image

IECEx

IECEx
Image
IECExv3

CE

CE
Image
CE Logo
 • Robust, compact, IP66 Stainless Steel enclosure
 • Monitors RMS velocity in mm/s
 • Measuring range 0-25 mm/s standard, and 0-50 mm/s special request
 • Can also monitor surface temperature with optional NTC or PT100 temperature sensor (Milli-Con version)
 • 2 wire 4-20mA loop powered sensor
 • 3/4” NPT conduit fitting
 • 1/4” – 28 Female UNF mounting thread.
Certification:

ATEX

ATEX
Image
ATEX Logo

UKEx

UKEx
Image

IECEx

IECEx
Image
IECExv3

CCC

CCC
Image
CCC-logo

CSA

CSA
Image
CSA logo

CE

CE
Image
CE Logo
 • Screw in positive mount installation
 • Grease zerk for bearing lubrication
 • WDB8 - 1/4” BSPT with cable entry (stainless steel body)
 • WDB2 - 1/8” NPT with conduit entry (stainless steel body)
 • WDB1 (Obsolete, use WDB8) - 1/8” NPT with cable entry (brass body)
 • NTC version - continuous temperature
 • Pt100 version - platinum RTD - continuous temperature
 • PTC version - trip points from 50°C to 90°C - step response
 • For use with T400, T400 Elite, T500 Elite, Watchdog Super Elite control modules or PLCs
Certification:

ATEX

ATEX
Image
ATEX Logo

UKEx

UKEx
Image

IECEx

IECEx
Image
IECExv3

CSA

CSA
Image
CSA logo

CE

CE
Image
CE Logo
 • Surface mount type bearing sensors
 • Suitable for mounting onto flat surfaces and any type of machinery, gearbox, or casing with a M8 mounting bolt or screw
 • 1/2'' NPT conduit entry
 • NTC version - continuous temperature
 • PT100 version - platinum RTD
 • PTC version - trip points from 50°C to 90°C
 • Compatible with T400 Elite, T500 Elite or Watchdog Super Elite control modules
Certification:

ATEX

ATEX
Image
ATEX Logo

UKEx

UKEx
Image

CE

CE
Image
CE Logo
 • Screw in installation
 • Grease zerk for bearing lubrication
 • Wiring connector
 • NTC version - continuous temperature
 • PT100 Version
 • PTC or contact version - trip points from 50°C to 90°C
 • Compatible with T400 Elite, T500 Elite or Watchdog Super Elite control modules