M3003, M3008 i M3007 Slipswitch

Updated Version
Czujnik spadku prędkości obrotowej

M3003V10AI, M3008V10AI, M3007V10AI

M300 Slipswitch to łatwy w obsłudze indukcyjny czujnik zbliżeniowy do monitorowania prędkości obrotowej wału o regulowanym opóźnieniu rozruchu 0 – 30 s, całkowicie zabudowany w odlewanym korpusie o średnicy 30 mm. Autonomiczna jednostka ma jedno ustawienie i sygnalizuje spadek prędkości obrotowej wału o 20% normalnej prędkości roboczej. Urządzenie stosuje się do wykrywania niebezpiecznych warunków zwolnienia i spadku prędkości w przenośnikach taśmowych, elewatorach kubełkowych, śluzach powietrznych, mieszarkach, wentylatorach, szlifierkach i wielu innych maszynach.

Czujnik nie musi stykać się z monitorowanym wyposażeniem. Czujnik zbliżeniowy wykrywa kołek lub śrubę na wale albo inny odpowiedni cel. Najlepiej, aby cel był wykonany z żelaza, ale metal nieżelazny również będzie wykrywany z mniejszej odległości. Maksymalna odległość od celów żelaznych wynosi 8 mm (5/16”), a od celów nieżelaznych 5 mm (6/16”), przy założeniu, że cel ma średnicę 20 mm (3/4”). Można korzystać z mniejszych celów, ale odległość robocza będzie krótsza.

M3003, M3008 i M3007 Slipswitch
Funkcje produktu: 
  • Dopuszczony do zastosowań w obszarach ATEX i IECEx strefa 20 (pyły) i strefa 0 (gazy)
  • Sygnalizuje spadek prędkości elewatorów kubełkowych, przenośników taśmowych oraz wszystkich maszyn wirnikowych
  • Indukcyjny czujnik zbliżeniowy w obudowie o średnicy 30 mm, który wykrywa obracający się cel metalowy
  • Ustawiony spadek prędkości obrotowej o 20%
  • Dostępne wersje z 2 i 5 żyłami
  • Łatwa i niezawodna procedura kalibracji przy użyciu magnesu
  • Bezstykowy i odporny na uszkodzenia
  • Kompatybilny z mocowaniem czujnika prędkości obrotowej Whirligig
Kategoria: 
Urządzenia kontrolujące prędkość
Aplikacje: 
Belt Conveyor, Bucket Elevator