Maniglioni per catena

Caratteristiche: 

DIN 745 DIN 5699

Categoria: 
Catene per elevatori